Wednesday, 5 May 2010

Psalm stojących w kolejce / Queuers’ psalm

Za czym kolejka ta stoi?
Po szarość, po szarość, po szarość.
Na co w kolejce tej czekasz?
Na starość, na starość, na starość.
Co kupisz, gdy dojdziesz?
Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie.
Co przyniesiesz do domu?
Kamienne zwątpienie, zwątpienie

Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj
Kiedyś te kamienie drgną
I polecą jak lawina
Przez noc.
Przez noc
Przez noc.


What are they queuing for?
For greyness, for greyness, for greyness.
What are you waiting about for?
For old age, for old age, for old age.
What will you buy when it’s your turn?
Tiredness, tiredness, tiredness.
What will you bring home?
Doubt, doubt, stone doubt.

Be like stone, stand, withstand.
We will leave no stone unturned.
And they’ll slide like an avalanche
Through the night
Through the night

I can’t proudly admit I managed to retain the rhythm, singing my translation would be a breakneck task, but there’s a reason to look back on the bleak days just before Solidarity rose up.

No comments: