Saturday, 21 February 2009

Nadchodzące posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej / Pending Monetary Policy Council session

Nadchodzące posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej / Pending Monetary Policy Council session

Miesiąc temu, po poprzednim posiedzeniu, na którym Rada głosami czterech profesorów i magistra obniżyła stopy procentowe o 75 punktów bazowych stwierdziłem, że w lutym nastąpi cięcie o 25 punktów bazowych. Dziś wciąż trzymam się swojej prognozy i uważam, że jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, choć na pewno nie najlepszy. Znaczne osłabienie złotego nie wpłynie na obniżenie inflacji, choć trudno mi powiedzieć, czy przeszkodzi to w osiągnięciu celu inflacyjnego w perspektywie kilku miesięcy. Moim zdaniem Rada powinna pozostawić stopy na niezmienionym poziomie, gdyż:
- podwyższenie stóp (na które moim zdaniem nie ma szans) byłoby panicznym ruchem w obliczu osłabienia złotego i nie przyniosłoby pożądanych efektów,
- obniżenie stóp oznaczałoby przyznanie, że polska gospodarka jednak nie jest tak zdrowa, jak się zapewnia, co skłoniłoby spekulantów do dalszej wyprzedaży złotego.
Czas pokaże, następna notka będzie po ogłoszeniu decyzji RPP we wtorek.
_______________________________________________________________________

One month ago, after the previous session, on which Council slashed the interest rates by 75 base points (the casting voted belonged to MA Skrzypek) I asserted that the next cut in February will be by 25 base points. Today I still stick to my forecast and consider this scenario the most probable, but surely not the best. Vast zloty’s depreciation won’t bring the inflation down, although it’s really hard to determine if it would hinder reaching the inflation target within few months. In my opinion Council ought to leave the rates unchanged, because:
- raising rates (the impossible move) would be a panic, futile move in the face of declining zloty
- cutting rates would mean admitting that Polish economy is not as sound as it is assured and give incentive for the speculators to sell zloty on.
Time will tell. I’ll post something on Tuesday, after the decision is announced.

No comments: